Bli med på morsom 7 kamp på UTSIKTEN!
Vi deler deltakerne inn i grupper og alle blir henvist til sin start stasjon. Postene er plassert i fellesarealene rundt i hotellet. Alle gruppene skal gjennom 7 poster og løse oppgavene etter beste evne. Her er stasjoner med golf, bygge bro, lage tårn, Ski VM, puslespill, overlevelsesstrategi, fylle flaska, luftgevær mm.

En kan og ha med en post som går på å lage et underholdningsinnslag, som så skal presenteres på slutten av aktivitetene i plenum. Dette er til stor forlystelse og glede, både for de utøvende og for tilhørerne. Alltid en slager! Underveis har man fått poeng på de forskjellige aktivitetene og dette summeres opp, så tar man med underholdningen og vinnere i forskjellige klasser kan kåres.

  • Flest poeng
  • Morsomste innslag

Passer for
Grupper på 1
0 – 20 personer

Varighet 
1 - 2 timer

Ønsker dere en utfordrende teambuilding opplevelse med fart og moro?
Ta kontakt med oss her!